013 - 207 49 19 info@baazz.nl

Prinsjesdag 2019 zit erop. De troonrede is voorgelezen en het bekende koffertje is overhandigd aan de tweede kamer. Er komen veel veranderingen in 2020, maar wat betekent dit nou voor jou als ondernemer? Wij zetten alle belangrijke veranderingen op een rij.

De zelfstandigen aftrek;
De zelfstandigenaftrek wordt geleidelijk afgebouwd tot 5.000 euro in 2028. Nu is die nog 7.280 euro. Ieder jaar gaat er weer 250 euro vanaf.

Minder kortingen;
Enkele gunstige kortingen voor ondernemers worden afgeschaft. Zo stijgt het belastingtarief voor innovaties naar 9 procent. Ook verdwijnt de liquiditeitsverliesregeling en krijgen ondernemers geen korting meer als zij de vennootschapsbelasting in één keer betalen in plaats van in termijnen.

Minder belasting;
De winstbelasting voor middelgrote en kleinere bedrijven gaat in 2020 omlaag. Het gaat hierbij om de vennootschapsbelasting voor de winsten tot 200.000 euro. Deze daalt van 19 procent naar 16,5 procent in 2020.

CO2-heffingen;
De regering kondigt ook CO2-heffing voor bedrijven aan. ,,Het kabinet wil in de komende periode lijnen voor de toekomst uitzetten. De keuze voor een klimaatneutraal Nederland in 2050 is even noodzakelijk als kansrijk. Schone lucht en nieuwe vormen van energie kunnen hand in hand gaan met duurzame landbouw, schone mobiliteit en kansen voor een innovatief bedrijfsleven.”

De kleine ondernemersregeling;
De kleineondernemersregeling (KOR) verandert vanaf 1 januari 2020. Je kunt dan kiezen voor een vrijstelling van de omzetbelasting (btw) als je in Nederland bent gevestigd en niet meer dan € 20.000 omzet in een kalenderjaar hebt. Wat in grote lijnen de verschillen zijn tussen de huidige KOR en de nieuwe KOR kun je lezen in onderstaande tabel. Je moet uiterlijk voor 20 november kiezen of je mee wilt doen vanaf 1 januari 2020.

De verschillen in grote lijnen

KOR t/m 2019  Nieuwe KOR vanaf 2020
 • De btw die je zelf betaald trek je af van de btw die je rekent aan jouw klanten. Is het bedrag dat overblijft minder dan €1.883? Dan hoef je maar een gedeelte of helemaal geen btw aan de belastingdienst te betalen.
 • Of je kunt een ontheffing van de administratieve verplichtingen krijgen.
 • De korting op de btw vervalt. Je kunt vanaf 2020 dat bedrag niet meer terugvragen.
 • De ontheffing van de administratieve verplichtingen vervalt.

De nieuwe KOR is een vrijstelling voor de btw

 • Alleen natuurlijke personen of samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen kunnen meedoen.
 • Ook rechtspersonen, zoals stichtingen, verenigingen en BV’s kunnen gebruik maken van de nieuwe KOR.
 • Je hebt een btw-identificatienummer
 • Je hebt een btw-identificatienummer
 • De belastingdienst kijkt naar het bedrag aan btw dat je betaalt.
 • De belastingdienst kijkt naar de hoogte van de omzet. Die mag niet hoger zijn dan €20.000. Voor meer informatie, ga naar de website van de belastingdienst.
 • Jij doet nu wel btw-aangifte
 • Je doet geen aangifte meer.
 • Je stuurt nu wel btw-facturen
 • Je stuurt geen btw-facturen meer. Je hoeft voor de btw zelfs helemaal geen facturen meer te versturen.
 • Je rekent wel btw aan jouw klanten en je trekt de btw af die je betaald hebt.
 • Je rekent geen btw meer aan jouw klanten en je trekt de btw die je betaalt ook niet meer af.