013 - 207 49 19 info@baazz.nl

De beste manier om het maximale uit je medewerkers halen, is door jouw medewerkers duurzamer in te zetten. In dit artikel leggen we uit waarom duurzame inzetbaarheid van belang is voor jouw organisatie. 

  

Wat is duurzame inzetbaarheid? 

Bij duurzame inzetbaarheid wordt zoveel mogelijk gefocust op het rekening houden met omstandigheden en wensen van werknemers. Duurzame inzetbaarheid is van toepassing voor zowel jonge als oude medewerkers. Goed inzetbare medewerkers zijn erg belangrijk voor een bedrijf, zo kunnen zij beter inspelen op aanpassingen, veranderingen en ontwikkelingen binnen hun takenpakket.  

 

In beweging komen en blijven 

Voor de meeste medewerkers is het van belang om binnen een organisatie in beweging te komen en te blijven. Dit hebben medewerkers nodig om volledig tot hun recht te komen. Medewerkers hechten veel waarde aan het ontvangen van waardering. Dit kun je realiseren het bieden van kansen om te groeien op zowel zakelijk als persoonlijk niveau. Dit geeft medewerkers voldoening en zullen door het aangaan van nieuwe uitdagingen, meer plezier krijgen in hun werk. 

 

Werkgeluk 

Het duurzamer inzetten van jouw medewerkers is erg belangrijk om hun werkgeluk te vinden en te behouden binnen de organisatie. Bij duurzame inzetbaarheid wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met de omstandigheden en de wensen van jouw medewerkers in hun loopbaan. Voor jouw organisatie is het dan ook belangrijk dat alle medewerkers goed inzetbaar blijven. Medewerkers die goed inzetbaar zijn, kunnen beter inspelen op veranderingen in hun takenpakket, verandering in hun loopbaan en andere ontwikkelingen in jouw organisatie. Het is van belang om ontwikkelingen in het vak bij te houden, nieuwe ontwikkelingen in het vak bij te houden, nieuwe kennis op te doen en extra opleidingen te volgen. 

 

Duurzame inzetbaarheid 

Organisaties besteden over het algemeen veel tijd, geld en aandacht aan het werven van nieuwe medewerkers. Duurzame inzetbaarheid begint dan ook al op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker. Dan moet er al vooruit worden gekeken. Is een medewerker ongemotiveerd? Dan zal het lastig zijn om een medewerker gemotiveerd te krijgen, hier juist op inspelen is juist vanaf de start al erg belangrijk. Ook een versleten rug van een medewerker kan je niet herstellen. Als je meer resultaat van duurzame inzetbaarheid wilt behalen, dan is het belangrijk om op tijd te beginnen met duurzame inzetbaarheid. Het werkgeluk van jouw organisatie bestaat uit tevreden en gemotiveerde medewerkers en dit is als zij ook hun werkgeluk hebben gevonden. 

 

In sommige organisaties wordt duurzame inzetbaarheid ingezet bij oudere medewerkers, 50-plussers. Hierbij wordt duurzame inzetbaarheid uitgewerkt naar verschillende levensfasen van dmedewerkers. In bijvoorbeeld de mantelzorgfase met zorg voor (kleine) kinderen of zorgbehoevende ouders, heeft een medewerker vaak last van combinatieproblematiek tussen werk en privé. Als je hiermee als werkgever rekening houdt en hierop inspeelt, kan dat zelfs de arbeidsproductiviteit bevorderen. Vergeet niet dat je niet alleen naar de leeftijd moet kijken, maar ook naar de functieduur, soort werk en werk- en leefstijl. Deze drie factoren zijn beïnvloedbaar en leeftijd niet. 

 

Vergrijzing  

De gemiddelde leeftijd van de Nederlandse bevolking stijgt, mensen leven langer en er worden minder kinderen geboren. Dit heeft gevolgen voor de arbeidsmarkt. De komende decennia neemt de uitstroom van oudere medewerkers toe. De instroom van jongeren en andere groepen (bijvoorbeeld arbeidsgehandicapten en allochtonen) blijft achter. Dit wordt ook wel vergrijzing en ontgroening genoemd. Vanwege de ontgroening wordt het moeilijker om vacatures te vervullen door jonge mensen. Veel kennis en expertise verdwijnen uit de organisatie met het vertrek van ouderen. Het is dus essentieel om zoveel mogelijk goede medewerkers voor het bedrijf te behouden. Duurzame inzetbaarheid speelt hierop in. Mensen zullen hierdoor steeds langer doorwerken, omdat er meer werkplezier is in de organisatie.  

 

Wil je meer weten over het duurzamer inzetten van jouw medewerkers? Neem dan direct contact met ons op en we zullen aan de slag gaan met het duurzame inzetbaarheidstraject. Wij helpen jou met de juiste beweging te maken binnen de organisatie. Een beweging die past bij de wensen en behoefte van de medewerker evenals de organisatie.