013 - 207 49 19 info@baazz.nl

Bedrijfsplan om succesvol te ondernemen

Het bedrijfsplan vormt de blauwdruk van jouw ondernemersreis. In het bedrijfsplan, dat we samen met je opstellen, komt naar voren waarin jouw onderneming zich onderscheidt, wie jouw ideale klant is, welke kansen zich voordoen en tegen welke bedreigingen vanuit de markt je jezelf moet wapenen.

Bedrijfsplan

Hieronder zetten we graag uiteen wat de belangrijkste functies zijn van het bedrijfsplan en hoe wij daar mee omgaan. We verzamelen samen de benodigde informatie en uiteindelijk schrijven wij jouw bedrijfsplan of ondernemingsplan. Wanneer je een voorbeeld van een bedrijfsplan wil ontvangen neem dan gerust even contact op, dan ontvang je van ons een voorbeeld.

Bedrijfsplan is je fundament

Om iets moois op te bouwen dient een stevig fundament gelegd te worden. Het bedrijfsplan is dit fundament onder jouw onderneming. Het opstellen van het bedrijfsplan dwingt de ondernemer na te denken over alle facetten van het ondernemerschap. Hierdoor kom je minder snel voor verassingen te staan, en kom je goed beslagen ten ijs wanneer je je inschrijft bij de kamer van koophandel.

Natuurlijk laten we je niet zelf het wiel uitvinden. Gedurende het gehele traject staan onze adviseurs je bij met raad en daad. Wij nemen jou het schrijfwerk uit handen zodat jij alle tijd hebt om de zaken uit te zoeken die in het bedrijfsplan beschreven moeten worden. Je kunt daarbij denken aan afspraken met leveranciers, tarifering, marketingacties, concurrentieanalyses, etc.

Financieel Plan

Een belangrijk onderdeel van het bedrijfsplan is het financiële gedeelte. Een gedegen financieringsplan is dé financiële handleiding van jouw bedrijf, op basis waarvan bijvoorbeeld investeringsbeslissingen worden genomen. Niet achteraf, maar vooraf bekijken hoe lang de polsstok is. Pas dán kunnen we berekenen hoe hoog we de lat kunnen leggen. We houden natuurlijk wel van een uitdaging, maar gaan onverantwoorde risico’s liever uit de weg.

In het financieringsplan vertalen we alle zaken die in het bedrijfsplan zijn besproken naar getallen. Prognoses voor de toekomst zijn nooit honderd procent nauwkeurig, maar met een goede onderbouwing en de juiste aannames komen we in de buurt, waardoor we een betrouwbaar beeld kunnen schetsen van de financiële haalbaarheid van de plannen. Fijn voor jezelf, maar ook voor een

Onderdelen financieringsplan

Een financieringsplan bevat naast een exploitatiebegroting ook een liquiditeitsbegroting, een investeringsbegroting en, in het geval er sprake is van een lening, een aflossingsplan. Tevens wordt er doorgaans een berekening gemaakt van de privékosten, zodat duidelijk is hoeveel je precies uit de zaak moet onttrekken om in je levensonderhoud te voorzien. Onze specialisten hebben een bedrijfseconomische universitaire achtergrond en stellen het financieringsplan graag samen met je op!

Taakstellende omzet

Een belangrijk kengetal uit de financieringsplannen is de zogeheten taakstellende omzet. Kort gezegd gaat het om het omzetniveau waarop je als ondernemer niet alleen al je kosten kunt betalen, maar ook in je levensonderhoud kunt voorzien en ruimte overhoudt voor vervangingsinvesteringen of groei-investeringen in de toekomst.