013 - 207 49 19 info@baazz.nl

Haalbaarheid

Een belangrijke vraag voor veel outplacementtrajecten van werk naar ondernemerschap is de vraag van haalbaarheid. Kun je straks voldoende uit je bedrijf halen om in je levensonderhoud te voorzien? Het is dus ontzettend belangrijk dit op voorhand te toetsen.

Haalbaarheid

Voordat jij gaat starten is het belangrijk om eerst een haalbaarheidsonderzoek uit te voren. Zodat je met grote zekerheid kunt zeggen dat je de juiste keuze maakt om te starten. We kijken naar jou als ondernemer, naar je bedrijfsidee, de marktbewerking en het financiële plaatje. Alles voor een succesvolle start.

Samen

Het onderzoeken van de levensvatbaarheid doen we samen. Wij adviseren, stellen kritische vragen en bundelen onze expertise met jouw visie. Hieruit komt een bedrijfsplan voort, inclusief een financieringsplan waarin de financiële consequenties van deze visie uiteen worden gezet. Het allerbelangrijkste facet van een onderneming dat ben je als ondernemer echter zelf! In een concurrerende markt kan een goede ondernemer floreren, in een monopolistische markt kan zelfs een slechte ondernemer falen. Jij zal enthousiasme, leergierigheid en bovenal doorzettingsvermogen moeten tonen. Wij toetsen jouw vaardigheden als ondernemer met een ondernemerstest, welke wordt opgenomen in het bedrijfsplan. Wanneer al deze elementen zijn doorlopen kan een reëel beeld geschetst worden over de haalbaarheid van de plannen.

Snelheid

Zonder over één nacht ijs te gaan is het belangrijk om in deze beginfase de snelheid in het traject te houden. Is je plan niet haalbaar, dan is er nog tijd om te schakelen naar een traject naar loondienst. Bij positieve haalbaarheid resteert dan nog veel tijd om de ondernemingsplannen in de praktijk ten uitvoer te brengen en kunnen we in het vervolgtraject de focus verleggen naar praktische zaken zoals verzekeringen, administratie en belastingen. Maar bovenal op het verkrijgen van klanten.