013 - 207 49 19 info@baazz.nl

Van werk naar werk

Jij vindt in ons een partner die jou begeleidt van werk naar werk, bij stap voor stap in het hele traject. Ieder loopbaantraject is op maat afgestemd op jouw behoefte. Belangrijk is dat jij weet dat je ergens naartoe wil. Een loopbaantraject biedt je bewustwording, zelfinzicht, toekomstperspectief. Het helpt je de juiste keuzes te maken en in actie te komen.

Loopbaanbegeleiding

Jij krijgt van ons alle hulp die je nodig hebt bij het vinden van de best passende baan. Wij begeleiden je stap voor stap in het hele traject. Van het verkennen wie je bent, via het ontwikkelen van je toekomstvisie en het oriënteren op de mogelijkheden tot het benaderen van potentiële werkgevers. Je zal optimaal ondersteund worden door onze jarenlange ervaring en knowhow. Daarnaast vindt jij in ons iemand met de juiste motivatie. Wij zijn pas tevreden als jij dat bent, met als eindresultaat: de ultieme baan voor jou met het ultieme werkgeluk!

1. Zelfinzicht / zelfanalyse

Om werkgeluk te kunnen vinden, moet je eerst weten wie je bent en wat jouw werkgeluk op gaat leveren. Je ontdekt in deze fase wat jou drijft, wat jouw werkvoorwaarden zijn, wat je krachten zijn en je aandachtspunten. In deze fase werken we met diverse zelfanalyse tools zoals met kernkwadranten, loopbaanankers en een drijfverenanalyse. Deze fase draait vooral om bewustwording en zelfinzicht want als je weet wie je bent, weet je ook wat je kan!

2. Toekomstvisie

In deze fase gaan we al breed kijken naar de verschillende beroepsrichtingen en werkgebieden om je te helpen een beeld te vormen van een richting die we later verder gaan verdiepen. We besteden aandacht aan de diverse persoonlijke overtuigingen waar je mee te maken krijgt als je je toekomstvisie vorm gaat geven. Aan de beperkende overtuigingen die je in de weg staan. Maar ook aan de bekrachtigende overtuigingen die je gaan helpen verder te komen.  Met behulp van talentontwikkeling geven we jouw specifieke vaardigheden en krachten nog meer ruimte en maken we het beeld van je toekomstvisie steeds concreter tot het punt dat je exact weet waar je naartoe wil.

3. Oriëntatie op de arbeidsmarkt

Nu je weet waar je naartoe wil is de vraag hoe daar te komen. Waar zit je doelgroep? Waar ga jij je op focussen? Hoe kom je daarmee in contact? Wie of wat gaat je daarbij helpen? Job marketing biedt vele antwoorden op deze vragen. Met behulp van deze theorie stellen we een concreet netwerkplan op wat past bij jou. Dit plan vormt de leidraad voor jouw oriëntatie op de arbeidsmarkt.

4. Marktbenadering

Deze laatste fase van het loopbaantraject draait om het positioneren van jezelf in de arbeidsmarkt waarbij je begeleid wordt in alle stappen van concreet solliciteren, alsmede Social Selling. Onderzoek wijst uit dat veruit de meeste vacatures worden ingevuld via het netwerk dus is het vooral van groot belang dat je bekend, zichtbaar, vindbaar en benaderbaar bent. En zie je die perfecte vacature voorbijkomen dan ben je in staat effectief te bellen, een overtuigende en passende brief te schrijven, jezelf krachtig en authentiek te profileren in een gesprek. Wij zijn er ook in deze fase om je te coachen, verder te helpen met tips en advies, ons eigen netwerk voor je te benutten en alert te zijn op alle kansen die wij voor je zien in de arbeidsmarkt.