013 - 207 49 19 info@baazz.nl

Voor werkgevers

Ook werkgevers kunnen bij ons aankloppen voor loopbaanbegeleiding. We bieden volledige trajecten bij bijvoorbeeld reorganisaties en outplacement vraagstukken.

De ideale oplossing voor jou centraal staat centraal bij ons.

Voor werkgevers

Jij vindt in ons een team met ervaren adviseurs die altijd de extra stap zullen zetten voor jouw medewerkers. Wij zijn pas tevreden als de medewerker tevreden is. Je krijgt hierdoor de garantie van goede klanttevredenheidsresultaten en een hoog uitstroompercentage. In een recent outplacementtraject heeft BaazZ bijvoorbeeld een slagingspercentage van 100% gerealiseerd met haar ondernemerstrajecten!

Duurzame inzetbaarheid

Voor de meeste medewerkers is het van belang in beweging te komen en te blijven. Dit hebben medewerkers nodig om volledig tot hun recht te komen. Het ervaren van groei, het ontvangen van waardering, het ontdekken van mogelijkheden tot ontwikkeling en het krijgen van kansen hierin, geven een medewerker voldoening, uitdaging en natuurlijk plezier in het werk. Organisaties besteden veel tijd, geld en aandacht aan nieuwe medewerkers. Zij worden zorgvuldig geworven en uitgebreid ingewerkt. Het is dan ook van groot belang dat zij hun werkgeluk vinden en behouden binnen de organisatie, zodat ook de organisatie haar werkgeluk vindt en behoudt. Het werkgeluk van de organisatie bestaat per slot van rekening uit tevreden en gemotiveerde medewerkers.

Duurzame inzetbaarheidstrajecten kunnen medewerkers helpen de juiste beweging te maken binnen de organisatie. Een beweging die past bij de wensen en behoeften van de medewerker evenals de wensen en behoeften van de organisatie.

Outplacement

Bij outplacement is er sprake van gedwongen ontslag binnen de organisatie. Dat is natuurlijk nooit fijn. Jij kan daarom het hele traject uit handen geven aan ons, door onze sterke specialisatie in het begeleiden van outplacementtrajecten. Op basis van jouw wensen en mogelijkheden en eventueel afgestemd op de richtlijnen van een sociaal plan, krijg jij een outplacementtraject op maat voor je medewerkers. Onze outplacementtrajecten bestaan uit begeleiding op het gebied van transitie, begeleiding naar werk, naar ondernemerschap of naar pensioen, desgewenst aangevuld met diverse trainingen en individuele coaching. Het kan zijn dat de medewerker start met een traject naar werk maar er in de loop van dit traject achter komt dat ondernemerschap mogelijk ook heel interessant zou kunnen zijn. Hij of zij kan dan vloeiend de overgang maken van het ene naar het andere traject. Onze loopbaanadviseurs hebben zich vanuit hun achtergrond en ervaring op verschillende manieren gespecialiseerd en Baazz zijn zodoende in staat om een breed publiek begeleiding te bieden. Samen met jou zorgen wij ervoor dat alle medewerkers goed terechtkomen en opnieuw hun werkgeluk gaan vinden.

Transitie

Het feit dat het ontslag mogelijk niet vrijwillig is kan veel invloed hebben op de medewerker. Er kunnen gevoelens zijn van boosheid of angst die, wanneer ze genegeerd worden, het verdere proces van de medewerker in de weg kunnen staan. Aandacht en ruimte voor de medewerker in deze fase, voor de gevoelens die spelen, voor alles wat er mag zijn, zorgt ervoor dat een medewerker klaar is om de volgende stap te zetten en het loopbaantraject gemotiveerd in kan gaan.